Waheguru Ji ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦੋ | Bhai Guriqbal Singh Ji #katha

wahegurusimran #bhaigursharansinghji #bhainiranjansingh #bhaiguriqbalsinghji #bhaiamandeepsinghji #bhaichamanjitsinghlal …