ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂਪ ਜਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ “ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਿਕ੍ਰਸਨ ਧਿਆਈਐ” ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹ playlist ਲਾ ਕੇ ਰਖੋ ਜੀਓ!

The above video has been enabled as a playlist. It will continue to play as a loop until we stop the video. The duration of the video is about 5 minutes. After completion of the video, it will start again and continue to play as a loop or a playlist. This shabad “Sri Harkrisan Dhiaayeeai” is from Sachkhand Sri Harmandar Sahib ji.


 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂਪ ਜਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਅਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਿਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੀ ਹੈ!

The above video has been enabled as a playlist. It will continue to play as a loop until we stop the video. The duration of the video is about 1 hour. After completion of the video, it will start again and continue to play as a loop or a playlist. This video is a continuous Simran of the divine name of 8th Patshah, Sri Guru Harkrishan Sahib ji Maharaj.