Shabad Jaap | Prabh Ji Tu Mere Pran Adhare | Bhai Gursharan Singh Ji Ludhiana Wale #Jaap#gurbani

Shabad Jaap | Prabh Ji Tu Mere Pran Adhare #Bhai Gursharan Singh Ji Ludhiana Wale # #Jaap The Great Indian Kapil Show …