Sangat Kolo Ardas Karvaun Di Shakti । Latest Katha Bhai Guriqbal Singh Ji । New Katha

sadhsangat #gurbanikatha #saakhi #bhaiguriqbalsinghji #Bhaiguriqbalsinghjikatha Sangat Kolo Ardas Karvaun Di Shakti ।