Prem Bhagat Bhaj Guni Nidhan (09/06/23) | Bhai Gursharan Singh Ji (Ludhiana Wale) | Kirtan | HD

Album : Prem Bhagat Bhaj Guni Nidhan ( ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ) Artist : Bhai Gursharan Singh Ji