Live AKJ Sandheya Wela Samagam Vir Manjit Singh Ji De Greh | SDC Official

ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾ …