latest katha।। J path krdeya man nai tikda ta eh 2 jugtia zrur varto।। katha Bhai Guriqbal singh ji।

j path krdeya man nai tikda ta eh 2 jugtia varto। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। katha Bhai Guriqbal singh mata …