Ardaas ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ | Bhai Guriqbal Singh Ji#katha

wahegurusimran #bhaigursharansinghji #bhainiranjansingh #bhaiguriqbalsinghji #bhaiamandeepsinghji #bhaichamanjitsinghlal …