4/2/24 Sahaj Path Class 563 ਅੰਗ ਤੇ 7 ਸ਼ਬਦ॥ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ॥ santhya

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ …