13/4/24 Sahaj Path Class 636 ਅੰਗ ਤੇ 3 ਅਸਟਪਦੀ॥ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧॥ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ॥

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ …