ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ । Anmol Bachan – 330 । Bhai Guriqbal Singh Ji

anmolvachan #kathavichar #MotherKaulanJiWelfareCenter ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ।