ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਸਮਝੋ । Anmol Bachan – 289 । Bhai Guriqbal Singh Ji

anmolvachan #kathavichar #MotherKaulanJiWelfareCenter ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਸਮਝੋ । Anmol Bachan …