ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। Bhai Guriqbal Singh Ji

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। Bhai Guriqbal Singh Ji ਧੰਨ ਗੁਰੂ …