ਜੇ Path ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Kamm ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ | Bhai Guriqbal Singh Ji #katha

wahegurusimran #bhaigursharansinghji #bhainiranjansingh #bhaiguriqbalsinghji #bhaiamandeepsinghji #bhaichamanjitsinghlal …