ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ। Bhai Guriqbal Singh Ji

anmolvachan #kathavichar #MotherKaulanJiWelfareCenter ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ …