ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ Chaupai Sahib ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਧੰਨ ਹੈ | Bhai Guriqbal Singh Ji #katha

wahegurusimran #bhaigursharansinghji #bhainiranjansingh #bhaiguriqbalsinghji #bhaiamandeepsinghji #bhaichamanjitsinghlal …