ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ? ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚੈਕ ਕਰੀਏ? Bhai Guriqbal Singh Ji। Katha Bhai Guriqbal Singh Ji 2024

Guriqbalsinghji #kathabhaiguriqbalsinghji #kathakirtan #bhaiguriqbalsinghjikatha ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ? ਆਪਣੇ …