ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। Bhai Guriqbal Singh Ji katha 2023। Latest Katha

kathabhaiguriqbalsinghji #bhaiguriqbalsinghjikatha #livekatha #bhaiguriqbalsinghji ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ …