ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲਦੇ_Guru Nanak Ji Kehri Benti Cheti Kaboolde_Bhai Guriqbal Singh Ji

Guru Nanak Patshah Kehri Benti Cheti Kaboolde Hn? Katha Bhai Guriqbal Singh Ji.