ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਡਬਲ ਲੇਖਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? Guru kol Double Lekha Kdo Dena Painda?Bhai Guriqbal Singh Ji

This is Official Channel Of Bhai Guriqbal Singh Ji Bibi Kaulan Ji Amritsar Wale (USA Unit) ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਭਾਈ …