ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ । Anmol Bachan – 288 । Bhai Guriqbal Singh Ji

anmolvachan #kathavichar #MotherKaulanJiWelfareCenter ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ …