ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? Guru Ute Tred Aa Jave Ta Ki Kriye? Katha Bhai Guriqbal Singh Ji

This is Official Channel Of Bhai Guriqbal Singh Ji Bibi Kaulan Ji Amritsar Wale (USA Unit) ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਭਾਈ …