ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ? Kehra Parkash Sathir Hai? Katha Bhai Guriqbal Singh Ji

ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ? Kehra Parkash Sathir Hai? Katha Bhai Guriqbal Singh Ji.