ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । Bhai Guriqbal Singh Ji katha

ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । Bhai Guriqbal Singh Ji katha.