25/10/23 sahaj Path Class- 469 Ang ਤੇ 12 ਪਉੜੀ ॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥ ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ॥ santhya

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ …