ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਏਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ , ਤੁਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। Bhai Guriqbal Singh Ji Katha 2024

bhaiguriqbalsinghji #kathabhaiguriqbalsinghji #bhaiguriqbalsinghjikatha #kathakirtan ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਏਨੀ …