ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ?Guru Da Hath Ser Uto Kdo Chukeya Janda? Bhai Guriqbal Singh Ji

Guru Da Hath Ser Uto Kdo Chukeya Janda Hai? Katha Bhai Guriqbal Singh Ji.