ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ। Bhai Guriqbal Singh Ji

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ। Bhai Guriqbal Singh Ji.