ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। Bhai Guriqbal Singh Ji। Katha 2024

Guriqbalsinghji #kathabhaiguriqbalsinghji #kathakirtan #bhaiguriqbalsinghjikatha #livekatha #guriqbalsinghji #eating …