ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾਂ । Aurangzeb Da Nasehatnama । Katha Bhai Guriqbal Singh Ji

anmolvachan #kathavichar #MotherKaulanJiWelfareCenter.